onsdag den 29. maj 2024

INVITATION TIL STUDIETUR MED BISP GUNNERS GILDE

 Turen går fra Viborg mod Skjern ådal. Vi stopper i Brande og ser på Gavlmalerierne, kører herfra langs Skjern å gennem Arnborg, Skarrild og Sønder Felding til Ånumgård. Herfra forbi Lundenæs til Laksens Hus og videre over ådalen til Lønborg Kirke, hvor der er kalkmalerier og en fin udsigt over Skjern ådal. Vi kører videre til Pumpestation Nord, hvor der er Trækfærger. Derfra går turen langs Ringkøbing Fjord til oplevelsesparken Naturkraft. Vi kører nu direkte mod Viborg og som noget nyt er det frivilligt, at deltage i aftenspisningen på Restaurant Flammen ved Eksercerpladsen. Det betyder, at vi som sædvanligt har et program med både historisk, religiøst, kulturelt og naturmæssigt indhold.
  

Vejen fra Viborg til Brande. Vi følger vejen mod Herning og i Ilskov kører vi mod Ikast. Undervejs hører vi om nogle af de interessante steder vi passerer.

 

Brande Gavlmalerier. I 1968 blev Brande, trods sine kun ca. 5000 indbyggere, kendt i hele Danmark for de udsmykkede husgavle. De ældste gavlmalerier er løbende blevet renoveret og nye er kommet til.

 

Brande til Ånumgård. Fra Brande følger vi Skjern å og kører gennem Arnborg, Skarrild, Sønder Felding og Borris til Ånumgård, hvor vores rundviser Søren Christensen bor.

 

Ånumgård og Lundenæs. Vi hører historien om landbruget og livets udvikling i Skjern ådal og om de store projekter, der har omdannet engene til kornmarker og igen til naturområde. Vi hører også om de to herregårde Lundenæs og Lønborggård på hver sin side af Skjern ådal.

 

Laksens Hus. Vi besøger Laksens Hus og hører om Skjern å laksen og spiser  frokost.

 

Laksens Hus mod Lønborg Kirke. Vi kører gennem det storslåede naturareal Skjern ådal til Lønborg Kirke.

                                                  

Lønborg Kirke er en landsbykirke opført i Romansk stil, som ligger på et højdepunkt, hvorfra der er udsigt over Skjern Ådal. Kirkens hvælv er udsmykket med kalkmalerier.

 

Lønborg Kirke til Pumpestation Nord. Vi kører tilbage over ådalen til Pumpestation Nord

 

Pumpestation Nord. Vi hører mere om Skjern å´s historie. Der er opstillet en mindesten for afvandingsprojektet og vi kan også komme over åen med trækfærger. På Pumpestationens tag er der en udsigtsplatform med kort og billeder af naturprojekterne.

 

Pumpestation Nord til Naturkraft Vi køre langs Ringkøbing Fjord gennem Stauning og forbi Stauning Lufthavn og Danmarks Flymuseum til Ringkøbing.

 

Naturkraft er en oplevelsespark, der beskæftiger sig med den vestjyske natur og naturens sammenhænge og her kan vi kan opleve naturens fascinerende kræfter i spil.

 

Naturkraft til Viborg Som noget nyt kører vi direkte til Viborg. Vi kører gennem Videbæk, Auning og Karup til Viborg.

 

Restaurant Flammen Viborg hvor vi samles til aftenspisning (bemærk at deltagelse i aftenspisningen er frivillig).


Program for studietur

Lørdag den 8. juni 2024

 

0800                            Afgang fra P-Pladsen ved Eksercerpladsen (Fotorama).
0800-0915                     Transport til Brande med morgenkaffe og rundstykker i bussen.

0915-1000                    Gavlmalerier Brande.

1000-1045                     Vi kører gennem Arnborg, Skarrild og Sønder Felding til Ånumgård.

1045-1115                     Ånumgård og Lundenæs.

1115-1130                   Transport Laksens Hus.
1130-1215                    Laksens Hus og frokost.

1215-1230                     Transport til Lønborg Kirke.

1230-1300                     Lønborg Kirke.

1300-1315                     Vi kører til Pumpestation Nord.

1315-1400                     Pumpestation Nord og Trækfærgerne.

1400-1430                     Eftermiddagskaffe og transport til Naturkraft.

1430-1600                    Naturkraft.

1600-1745                     Vi kører til Viborg til P-Pladsen ved Eksercerpladsen.

1800-2000                     Middag på restaurant Flammen, Viborg.

 

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

 

Pris

Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med en øl/vand) og eftermiddagskaffe er pr. medlem kr. 750,00. med aftenspisning og 550,00 uden aftenspisning. For ikke-medlemmer er prisen kr. 800,00 og kr. 600,00 uden aftenspisning. Drikkevarer til middagen betales særskilt.

 

Tilmelding

Tilmelding senest fredag den 31. maj 2024. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Tilmelding sker på Bisp Gunners Gildes Hjemmeside, www.bispgunner.dk eller ved at sende/aflevere tilmeldingsblanketten til

 

Bisp Gunners Gilde

C/O Bent Ole Andersen

Harehøjen 16

8800 Viborg

 

Betaling

Betaling skal ske ved bankoverførsel til Bisp Gunners Gildes konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47.  Husk at anføre Studietur og navn. Tilmelding er endelig, når betaling er indgået.

Evt. afbud
Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb godtgøres det fulde beløb.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, men inden onsdag den 5. juni, godtgøres den del af udgifterne, der vedrører den enkelte deltager såsom middag og individuelle entréer. Andel af fællesudgifter (bus, guides etc.) godtgøres ikke.
Ved afbud senere end 5. juni er der ingen godtgørelse.
Kan afbudspladsen overtages af en person på venteliste, godtgøres det fulde beløb uanset afbudstidspunkt.