Foreningen

Et af de første skridt til at sætte øget fokus på De Fem Halder var at stifte foreningen De fem Halder.

Initiativet udsprang fra den altid opfindsomme Viborg-fabrikant Peder Nybo Jensen (læs om Peder Nybo her), som straks fik god sparring af Viborg Innovation Fond.

Foreningens nuværende vedtægter kan ses her: vedtægter

Enhver kan blive medlem af Foreningen De fem Halder.

Personligt medlemskab koster 100 kr. pr år. Firma- eller institutionsmedlemsskab koster 500 kr.

Følg dette link for at tilmelde dig Foreningen De fem Halder ved at klikke her

Du kan også skrive til mail@foreningendefemhalder.dk, hvis du vil vide mere.


Bestyrelse

Efter den ordinære generalforsamling den 24. april 2023 er bestyrelsen i forlængelse af de nyreviderede vedtægter (se: http://www.foreningendefemhalder.dk/p/vedtgter.html) sammensat således:
  • Hanne Munk (genvalg 2024)
  • Karen Lintrup (genvalg 2025)
  • Mogens Ditlev (genvalg 2024)
  • Ole Madsen (genvalg 2025)
  • Ulla Voss Gjesing  (genvalg 2024)
  • Claus Thorhauge (genvalg 2025)
  • Peter Q. Rannes (udpeget af det Danske Forfatter- og Oversættercenter)
  • Steen Bonne Rasmussen (udpeget af Naturstyrelsen) 
  • Vibe Winckles (udpeget af Viborg Kommune)
  • Line Vennerstrøm Annesen (udpeget af Viborg Museum).
Bestyrelsen er konstitueret med Ulla Voos Gjersing som formand.