Foreningen

Et af de første skridt til at sætte øget fokus på De Fem Halder var at stifte foreningen De fem Halder.

Initiativet udsprang fra den altid opfindsomme Viborg-fabrikant Peder Nybo Jensen (læs om Peder Nybo her), som straks fik god sparring af Viborg Innovation Fond.

Foreningens nuværende vedtægter kan ses her: vedtægter

Enhver kan blive medlem af Foreningen De fem Halder.

Personligt medlemskab koster 100 kr. pr år. Firma- eller institutionsmedlemsskab koster 500 kr.

Følg dette link for at tilmelde dig Foreningen De fem Halder ved at klikke her

Du kan også skrive til mail@foreningendefemhalder.dk, hvis du vil vide mere.


Bestyrelse

Efter den ordinære generalforsamling den 17. maj 2022 er bestyrelsen sammensat således:
 • Hanne Munk (genvalg 2024)
 • Karen Lintrup (genvalg 2023)
 • Mogens Ditlev (genvalg 2024)
 • Ole Madsen (genvalg 2023)
 • Peter Q. Rannes (genvalg 2024)
 • Steen Bonne Rasmussen (udpeget af Naturstyrelsen) 
 • Vibe Winckles (udpeget af Viborg Kommune)
 • Ulla Voss Gjesing  (genvalg 2023)

På det første bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 • Ulla Voss Gjesing  - formand
 • Ole Madsen - næstformand
 • Peter Q. Rannes - sekretær
Kassereropgaven varetages af bogholder Joan Møller på Hald Hovedgaard.