Foreningen

Et af de første skridt til at sætte øget fokus på De Fem Halder var at stifte foreningen De fem Halder.

Initiativet udsprang fra den altid opfindsomme Viborg-fabrikant Peder Nybo Jensen (læs om Peder Nybo her), som straks fik god sparring af Viborg Innovation Fond.

Foreningens nuværende vedtægter kan ses her: vedtægter

Enhver kan blive medlem af Foreningen De fem Halder.

Personligt medlemskab koster 100 kr. pr år. Firma- eller institutionsmedlemsskab koster 500 kr.

Skriv til mail@foreningendefemhalder.dk, hvis du vil være med.

Bestyrelse

Efter den ordinære generalforsamling den 28. maj 2019 er bestyrelsen sammensat således:
 • Flemming Petersen
 • Karen Lintrup
 • Mogens Ditlev
 • Peter Q. Rannes 
 • Ole Madsen
 • Steen Bonne Rasmussen (udpeget af Naturstyrelsen) 
 • Torben Brandt 
 • Vibe Winckles (udpeget af Viborg Kommune)
 • Hanne Munk (suppleant)
Da Torben Brandt efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen i juni 2019, er Hanne Munk indtrådt.

På et kort bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 • Peter Q. Rannes - formand
 • Vibe Winckles - næstformand
 • Flemming Petersen - sekretær
Bogholderiet varetages af Joan Møller på Hald Hovedgaard.