tirsdag den 20. december 2022

Et juleeventyr - og en brandtaksation fra 1795


Hald Hovedgaard ca. 1795 angiveligt malet
af Charlotte Amalie Schinkel

En augustdag i 1795 fik Hald Hovedgaard besøg af Niels Aggerschou fra Agerskov og murermester Anders Møller af Hillerup. Deres ærinde var at "syne og taksere" ejendommen med henblik på at fastsætte dens værdi ift. brandforsikring. 

Med sig havde de for at "føre pennen" herredsskriveren, rådmand, by- og herredsfoged Wissing fra Viborg". Godsets ejer, hr. løjtnant Martinus Braem, var også til stede.

Ud af synet og takseringen kom der en 13 sider lang gennemgang af bygningen på Hald Hovedgaard. Det var den daværende hovedbygning, Greger Daas Hald, kaldet "borgergården", som lå tættest på terrasserne og det var de mange sidebygninger nord for denne.

Men det er også "Hald Ladegaards Slots bygninger beliggende omtrent 54 alen fra de forhen anførte ladegårds-bygninger norden for samme". Det vil sige den nuværende Hovedbygning på Hald, den gale herremand Schinkels portbygning fra 1787.

Brandtaksationen er grundig og gennemgår de mange huses mange rum et for et og angiver f.eks. deres beliggenhed, længde og bredde, men også hvad vægge, gulv og loft er lavet af. Vinduernes antal er noteret ligesom deres farver ofte er beskrevet. Har man nogen 3D-fantasi, vil man næsten kunne rekonstruere Daas hovedbygning og Schinkels portbygning rum for rum.

Og interesserer man sig for hvad sådan en hovedgård som Hald var værd i 1795, summes der systematisk op ude til højre på arkene, summerne tages med side for side.

Til sidst kan man se at værdien af bygningerne på Hald Hovedgaard anslås til 20.540 rigsdaler.  

Eksistensen af den såkaldte "Brandtaksation" fra 1795, der ligger på landsarkivet i Viborg, har længe været kendt, og mange beskrivere af Halds historie har set nærmere på den.

I såvel Valdermar Andersens Hald Hovedgaard (1975), Jacobsens Hald (1985) og Oldrup og Bertrams Hald Hovedgaard - sted for sted (2006) er det tydeligt, at forfatterne har brugt kræfter på at tyde brandtaksationens håndskrevne kragetæer og via den vej har fået sig et godt indtryk af Hald Hovedgaard anno 1795.

Og her er juleeventyret: nu kan alle vi andre, ukyndige i gothisk håndskrift, være med.

Inga og Gerhardt Hørdum fra Frederiks, begge gennem et langt liv flittige og dygtige slægtsforskere, har renskrevet Brandtaksationen fra 1795 og sendt den til Viborg Museum, som vi har fået den fra.

Den ligger nu her:
http://www.foreningendefemhalder.dk/p/brandtaksation-hald-hovedgaard-1795.html 

Læs med og lad dig ikke standse af at du støder på gamle ord, som du umiddelbart ikke kender. 

"Fjæl" betyder et langt bræt og resten er lige så nemt.

Går  du fast i et ord, kan der være hjælp at hente her: https://ordnet.dk/ddo 

Glædelig jul!

Peter Q. Rannes/bestyrelsesmedlem