En, to tre, fire og fem Halder

I 2015 har museuminspektør ved Viborg Museum Jesper Hjermind på baggrund af bl.a. nyere forskning og arkæologiske udgravninger revideret forståelsen af De fem Halder.

Se også her: http://foreningendefemhalder.blogspot.dk/2015/09/de-fem-halder-revisited.htmlHer er De fem Halder:

Ved Hald Sø syd for Viborg ligger tre voldsteder og to herregårdspladser, hvor nogle af Danmarkshistoriens store mænd holdt til.


HALD 1. Brattingborg eller Valdemars Skanse (tidl.: Det 1. Hald)
Brattingsborg eller Valdemars Skanse (Hald I) er tolket som et belejringsanlæg på grund af voldstedets placering, størrelse og udformning. Valdemars Skanse har rummet en stor kastemaskine – en blide - så Kong Valdemars Atterdag (1340 – 1375) folk kunne overvåge adgangen til og således belejre Niels Bugges borg - Hald Slot.
Nyere arkæologiske undersøgelser har ikke fundet spor af bebyggelse på Brattingsborg.


HALD 2. Gammel Hald (tidl.: Niels Bugges Hald eller Det 2. Hald) Det næsten runde voldsted Gammel Hald er formodentlig ældst, og er et ganske stort voldsted, der sandsynligvis aldrig bygges færdigt. Ved arkæologiske undersøgelser i 1908 og i de sidste to år er der kun fundet beskedne spor af bygninger og aktivitet. Der er fundet en enkelt mønt fra Erik Klippings tid, så en mulig datering til 1200-tallet virker ikke urimelig. En mulig bygherre kunne være familien Eberstein, en greveslægt og blandt det absolutte toparistokrati i Danmark, som i 1200-årene nok har kunnet ønske sig en repræsentativ borg tæt på Viborg, og som vi ved ejede Hald.
På det forladte voldsted synes at have ligget en gård, bondegården Gammel Hald, som i 1619 blev lagt ind under Hald Slot. 


HALD 3. Hald Slot (tidl.: Bispens Hald eller Det 3. Hald)
Borgen ude i Hald sø kaldes Hald Slot. Den ældste borg opføres og bebos af ridderen Niels Bugge og nogle af han efterkommere. Niels Bugge er i stadig centrum af de mange stridigheder under kong Valdemar Atterdag (1340-1375) og bliver slået ihjel i Middelfart 1358, højst sandsynligt efter ordre fra kongen. Historikeren Anders Bøgh karakteriserer ham som: ”… en af 1300-tallets absolut rigeste, berømteste og mest betydningsfulde mænd”.

Arkæologiske udgravninger i efteråret 2018 lokaliserede en række store bolværksstolper af egetræ, som er blevet dendrokronologisk dateret til vinteren 1346/47, det år da Niels Bugge byggede borg, således at det nu er sikkert, at Hald ruin også er stedet, hvor Niels Bugges borg.

I 1393 skænkes Hald Slot til Viborgs biskop af dronning Margrethe I (1387-1412), mod at den nedrives og byggematerialerne benyttes ved Viborg Domkirke, formodentligt til bygningen af Vore Frue Kapel på Domkirkens sydside. 30 år senere sikres borgøen med en række egepæle under biskop Lave Glob i 1423. Det skete i forbindelse med udbygningen af en eller anden form for biskops residens der ikke nødvendigvis var befæstet.

Det Hald Slot, som vi kan se rester af i dag - opføres af den sidste katolske biskop i Viborg Jørgen Friis i 1528. Hald Slot er på det tidspunkt en topmoderne forsvarsborg med tykke volde og et stort rund kanonrondel - tårn. Jørgen Friis var den ene af de to centrale aktører i reformationsbegivenhederne i 1520'erne. Begivenhederne medførte at Viborg, med reformatoren Hans Tausen i spidsen, allerede i 1529 fik kongens tilladelse til at nedrive de 12 sognekirkerne og indrette de to tiggermunkeklostre til protestantiske kirker. 


HALD 4. Ryttergeneralens Hald (Tidligere det 4. Hald) Af en stor herregård bygget i fransk stil af generalmajor Gregers Daa er kun de to hvide have pavilloner tilbage i dag. Gregers Daa dør i et slag i Gadebusch i 1712 i Den Store Nordiske Krig, som rasede mellem Sverige og de fleste andre nordeuropæiske magter.

HALD 5. Schinkels Hald eller Krabbes Hald (tidl.: Det 5. Hald)
Frederik Schinkel byggede den nuværende hovedbygning som portbygning til det Gregers Daas Hald,som senere (ca. 1800) rives ned. Hald Hovedgaard ejet af Frederik Anton Monrad Krabbe bliver stedet, hvor den sårede danske hær genopbygges med årlige øvelser efter det ydmygende nederlag i slaget ved Dybbøl.

Godsets arving, Christopher Krabbe, spiller en stor rolle ved dannelsen af Det Forenede Venstre og bliver senere Folketingets formand. Hald Hovedgaard huser bl.a. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.