Brandtaksation Hald Hovedgaard 1795

Hald Hovedgaard ca. 1795 angiveligt malet af Charlotte Amalie Schinkel


Side 1.

 

Brandtaksation.

 

Anne 1795, den 19. august indfandt vi os underskrevne 2de mænd: Niels Aggerschou fra Agerskov og murermester Anders Møller af Hillerup ifølge rettens udmeldelse på hovedgården Hald, beliggende i Nørlyng herred, Viborg amt, Dollerup sogn for sammes bygninger at syne og taksere til ansættelse udi den almindelige brandforsikrings kasse for landet.

Gårdens bygninger er vel indrettede for ildsfare.

For at føre pennen var mødt herredsskriveren, rådmand, by- og herredsfoged Wissing af Viborg, og blev da udi ejeren S. T. hr. løjtnant Martinus Braems overværelse, forrettet og takseret som følger:

 

1.

Borgergården består af 3 huse som er sammenbygget og består disse bygninger af:

a.

Hovedbygningen, som strækker sig øst og vest med enderne, består af 24 fag eller 60 alen i længden, højden 6 alen 1 kvarter, vidden 12 alen, 1 kvarter, 1 etage høj med kvist til syd og nord, ege bindingsværk, undtagen øster ende grundmur og murede vægge samt teglhængt. Dette huses indretning er således: I vestre ende 2de gæstekamre, 3 fag med fjæl loft, som er blå malet og fjælgulv, væggene er betrukken med blå malet lærred i søndreske kammer, og rød malet lærred i den nordre, i søndreske kammer er en 3 etage jern vindovn, og i den nordreske er 1 etage do begge med kobber rør og dør, i hver af disse kamre er en dobbelt karm blå malet vinduer til søndre og nord med store ruder i træ indlagt. På disse kamre er 2de blå malede døre med gerigter, og for hver en dobbelt jern lås. Næst østen for er en stor stue 5 fag med blå malet loft og gulv,

 

Side 2.

væggene er betrukken med grøn malet lærred, 2 fag dobbelt malede vinduer til søndre og nord, under vinduerne er blå malet panel. – På stuen er 2.de døre af samme beskaffenhed som gæstekamrenes. I vestre ende af stuen er opført en skorsten af brændte mursten over tagets rygning. – Øster for denne stue er salen 8 fag, med fjæl loft og gulv. – Loftet er blå malet. 6 fag dobbelt blå malet vinduer til søndre, hvor igennem er udgang til haven. Væggene er hvide kalkede, men under vinduerne er blå malet panel og fodgesims ommalt. Stuen har 2.de døre, hvorfra den ene er til nordre side med glasvinduer i, og har 6 ruder, blå malet og begge døre med jern låse for. Østen for salen er nok en stue 5 fag, med fjæl loft og gulv. Loftet er betrukken med hvid perlefarvet lærred, og væggene ligeså med malede blomster, 2 fag dobbelt blå malede vinduer til syd og nord. - Under vinduerne på søndre side brunt panel, og de øvrige sider fodpanel. I denne stue er en 3 etage kakkelovn med kobber rør, kugle og dør, samt 12 messing knopper. I østre ende af stuen er opført en skorsten af brændte mursten, som går igennem tagets rygning. For østen af denne stue er et lidet værelse, grøn Kabinettet kaldet, og for norden er nok en liden stue, 3 fag, hver har 2 fag vinduer, med dobbelt loft og fjæl gulv. Vinduerne er i grøn Kabinet gående til sønder, grøn malet ligesom væggene, som er betrukken med lærred. Under vinduerne er grøn malede bryst stykker, og for øvrigt fod gesimser. I dette værelse er en 1 etage vindovn med kobber rør, og grøn malet dør med dobbelt lås til stuen.

 

Side 3.

I den anførte stue norden for er 2 fag dobbelt grøn malede vinduer til øst. Stuen har fjæl loft og gulv. Loftet er grøn malet, og væggene med gul malede lærred. Under vinduerne er bryst panel, og for øvrigt er stuen forsynet med fod panel, og i samme stue en 2 etages kakkelovn med kobber rør og kugle, 8 knopper og 4 messing fødder. På denne stue er 2de grøn malede døre, med jern låse og messing skilte, samt 2de messing håndgreb. Den ene dør går til vest, og den anden til nordre side. Vesten for er svendstuen 5 fag med 2 karm dobbelt vinduer til nord, blå malet med fjæl loft som er ligeledes malet. Under vinduerne er blå malet bryststykker, og denne stue har murstens gulv. Vesten for svendstuen er en gang, hvorfra er udgang til gården, 8 fag, med blå malet loft og stengulv, 2 karm dobbelt blå malede vinduer, og 2 halve grøn malede døre med dobbelt lås, som går ud til gården. Alle skillerum er af tømmer og mur, og bygningens overtømmer befindes stærk af svær fyr spændtræer. Hånd bjælker og lægter.

Under dette hus er 8 fag kælder, hvortil er nedgang fra gården.

Thi blev ethvert af de anførte 24 fag, takseret for 150 rigsdaler          3600 rd

De i denne bygning anførte kakkelovne blev i alt takseret for               170 rd

 

b.

Det vestre fløjhus vender i syd og nord, består af 12 fag ege tømmer, bindingsværk, dyb 6 alen 1 kvarter, væggene murede med brændte sten, overalt teglhængt og en liden kvist til øst. Huset er indrettet således: I søndre ende en liden stue 3 fag med 1 karm dobbelt vindue

 

Side 4.

Transport 3770 rd indlagt i bly til vest, fjæl loft og stengulv med en liden bilægger kakkelovn og dør med karm om og jern lås til østre side. I samme længde næsten for et lidet kammer eller stue 3 fag med fjæl loft og gulv samt 1 karm dobbelt vindue indlagt i bly til vest. Loftet er malet med adskillige kulører, og vinduerne er blå malede. I dette værelse er en liden jern bilægger kakkelovn, og døren går til øst med lås og nøgle for. Næst norden for en borgerstue, som er 3 fag, med fjæl loft og stengulv, 2.de karm vinduer, hvoraf det ene som går til vest er indlagt i bly, og det andet til øst er indfattet i træ med store ruder. I denne stue er en jern bilægger kakkelovn. I samme stue til nord et liden kammer med fjæl loft og stengulv, samt et lidet vindue til vest indlagt i bly, og døren går til sønder ligesom borgerstuens døre med jern lås og lukkelse for. Næst norden for er skriverstuen 2 fag med fjæl loft og stengulv, 2 karm vinduer, hvoraf den ene karm vender i nord og den anden i øst, store ruder indfattet i træ, en liden jern bilægger kakkelovn og stue døren vender i sønder med jernlås og nøgle for. Inden for skriverstuen til vest er et lidet sovekammer med et enkelt vindue, til nord, indlagt i bly, fjæl

 

Side 5                                                                                    Transport 3770 rd

loft og stengulv. For øvrigt er i denne længde en liden gang 8 fag og 2 alen vid med fjæl loft og stengulv. Gangen vender i syd og nord med 4 karm vinduer indlagt i træ til øst, midt i denne gang er en dør med jern lukkelse for. Fra øst til vest ud i gangen går en liden gang, hvorfra er en liden dør med lås for. I dette hus er 2de skorstene opført af brændte mursten over tagets rygning. Dette huses skillerum er af tømmer og mur.

Hver af disse fag ansættes for 90 rd                                                      1080 rd

Kakkelovnene som er anført i denne bygning takseres for                       40 rd

c.

Det østre fløjhus består af 12 fag vender i syd og nord, med en liden kvist til vest, bygget af egetømmers bindingsværk, murede vægge med brændte sten, overalt teglhængt. Indrettet til bryggers, og kølle deri 2de skorstene af brændte mursten vel udført over tagryggen, i nordre ende ved skorstenen er en muret bagerovn, og 2de gruer med indmurede kobber brygger kedler omtrent på 1 á 2 tønder rum, fyr loft overalt og stengulv, 5 enkelt karm vinduer indlagt i træ med store ruder til vest, øst for køkkenet og et spisekammer samt et vaskehus 4 fag, et vindue i hvert af disse kamre til øst indlagt i bly.

 

Side 6.                                                                                   Transport 4890 rd

Imellem bryggerset og køkkenet er en gang ud til baggården et fag i øster og vester.

Dette huses skillerum, er og af tømmer og mur, ethvert af disse 12 fag blev takseret for 102 rigsdaler, 3 mark                                                                                                              1230 rd

 

d.

Et hus vender i syd og nord tilbygget litra A og C mod vestre ende, 2 etager høj, 12 fag egetømmer, bindingsværk, murede vægge, dyb 4 alen, overalt teglhængt. Indrettet således: I vestre ende et kammer med fjæl loft og gulv, 1 karm vinduer indlagt i bly til syd, og en blå malet dør med lås for til øst. Et do kammer øst for sidst anførte, 3 fag, fjæl loft og stengulv, et karm vinduer indlagt i bly, og 2de døre blå malet med lås for. I dette kammer er en liden bilægger kakkelovn og en skorsten øst for opført af brændte mursten igennem tagets rygning. Næst ved i øst er et sovekammer 3 fag med fjæl loft og gulv, samt 2 karm vinduer til syd indlagt i træ med store ruder. Vinduerne er blå malede og loftet ligeså med malet betræk, 1 3 etagers kakkelovn, og en blå malet dør til øst med lås og nøgle for. Næst efter for er skriverkontoret, som består af 2 fag med fjæl loft og gulv, og 2 karm vinduer til syd blå malet ligesom loftet

 

Side7.                                                                                    Transport 6120 rd

i huset, 1 en etages kakkelovn med jernrør og trommel, hvortil er en skorsten opført fra loftet og igennem tagets rygning af brændte mursten. Inden for dette kammer er et lidet kammer 2 fag med et karm vinduer til syd indlagt i bly, fjæl loft og gulv samt for kammeret til vest en blåmalet dør med dobbelt lås for. Nord for er ?stuen (vi tror, der står malke; men det lyder ikke rimeligt) i samme 2 fag, hvori er fjæl loft og gulv, og et karm vinduer til øst indlagt i bly – for kammeret er en blå malet dør med lås og nøgle for til vest, og derforuden er en lang gang, som er for enderne indgang til nogle af værelserne. I denne gang er 4 karm vinduer til nordside indlagt i bly, og fra gangen går en dør nord ud til baggården.

Dette huses øverste etages indretning er således: I østre ende et lidet kammer 2 fag med fjæl loft og gulv, et karm vinduer til nord, indlagt i bly, kammerets dør vender ud til gangen i vest, er blå malet ligesom loftet, og for døren er lås og nøgle. Vest for et kammer 3 fag med malet fjæl loft og gulv, 3 karm vinduer indlagt i bly til syd, og væggene betrukket med malet lærred, og runde (?) om fod gesims, en jernvindovn med kobber rør og tromle og 2de blå ma-

 

Side 8.                                                                                   Transport 6120 rd

lede døre med dobbelt lås for, den ene dør vender i øst og den anden til nord. Vesten for er en liden stue 3 fag med malet loft og gulv, 2 karm vinduer til syd indlagt i bly, og en liden vindovn med jern rør. På kammeret er en dør til nord blå malet med lås og nøgle for. Vesten for er et sovekammer 2 fag med fjæl loft og gulv, et karm vinduer til syd blå malet, og loftet grøn malet, en lukket vindovn med jern tønde, for dette kammer er en dør til vest med lås og nøgle for. Næst mod til vest er et lukket kammer 2 fag, fjæl loft og gulv, et karm vindue, som forrige til syd og en dør til nord med lås og nøgle for. Uden for disse værelser er en lang smal gang med 2 karm vinduer til nord indlagt i bly. Dette husets skillerum er opført i mur og tømmer. Ethvert af disse 12 fag blev takseret for 120 rd.   1440 rd

De i denne bygning anførte kakkelovne takseres for                              100 rd

 

e.

Et længde hus i syd og nord 9 fag bygget af ege under- og fyr overtømmer, høj 3½ alen, bindingsværk, murede vægge, overalt teglhængt, indrettet således: I søndre ende er fadburet 3 fag med fjæl loft og gulv, loftet brun malet, 3 karm vinduer indlagt i bly til vest, syd og øst, en bilægger kakkelovn, og for værelset en blå malet dør med lås og nøgle. Inden for dette værelse er en lilden forstue 1 fag med 2 halve døre ud til gården. In-

 

Side 9                                                                                    Transport 7660 rd

den for forstuen er rullestuen 4 fag med fjæl loft og stengulv med 2 karm vinduer indlagt i bly til vest, og for dette kammer er en dør med lås og nøgle syd på. Næst nord er en skorsten af brændt mursten udført igennem tagets rygning. Norden for rullestuen er et kammer, som bruges til pakhus 2 fag fjæl loft og stengulv med et karm vinduer til øst indlagt i bly. Døren derfor er forsynet med lås og vender ud til baggården. Ligesom de anførte er og dette husets skillerum opførte af tømmer og mur.

Ethvert af disse 9 fag takseres for 50 rd.                                                450 rd

Kakkelovnen i dette hus takseret for                                                        10 rd

 

f.

Et halvtag 9 fag opført til staldens søndre ende vender i øst og vest, bygget af eg og fyr tømmer, murede vægge og teglhængt, bruges til material hus. Takseret i alt for                80 rd

 

g.

Et halvtag, imellem det vestre fløjhus litra b og øksenhuset vest for, består af 5 fag, ege og fyr tømmer, murede vægge og teglhængt, indrettet til karlekammer i øst og vest, fjæl loft og stengulv med 2 fag vinduer og et enkelt do til syd og et do til nord indlagt i bly, takseret i alt for           60 rd

 

2. Ladegården.

a.

Et hus går i syd og nord beliggende vest

 

Side 10                                                                                  Transport 8260 rd

i ladegården, består af 35 fag, dyb 6½ alen, grundmur, tækket med tegl, indrettet til fæhus og på taget er 3 små grundmurede kviste med tegl forsynet, loft over 19 fag til hø og kor, og lad over 13 fag til samme brug, i sydende er gennemkørsel med port for, og syd for i samme hus er en portstue 3 fag med fjæl loft og stengulv samt 2 karm vinduer i syd indfattet i træ, for denne portstue er en dør til vest med lås og nøgle og i stuen en jern bilægger kakkelovn og en skorsten syd for, opført af brændte mursten igennem tagets rygning. Skillerummene i porten er opført af grundmur.

Hvert fag takseret for 100 rd                                                                 3500 rd

Kakkelovnen i portstuen ansættes for                                                       30 rd

 

b.

Et ladehus vender i øst og vest med enderne 13 fag, ege og fu? tømmer, murede vægge, tækket med strå, dyb 5¾ alen og vid 20 alen. Næst er den østre ende opført af grundmur 2 sten tyk med fjæl port for begge ender.

Takseret hvert fag for 100 rd er                                                            1300 rd

 

c.

Et do, beliggende omtrent 6 alen i lige linje til øst for sidst anførte ladehus, i øst og vest med enderne, 13 fag, ege og fu? tømmer, murede vægge, tækket med strå, dyb 5¾ alen og vid 20 alen. Næst er den vestre ende opført af grundmur 2 sten tyk med fjæl port for begge ender.

Takseret hvert fag for 100 rd er                                                            1300 rd

 

d.

Et længdehus vender i syd og nord består af 30 fag, ege undertømmer og fod, overtømmeret fyr og murede vægge, stråtag, dyb 5 alen, loft overalt, indrettet til bæster og fårkreaturer, karlekammer og hakkelseshus 2 fag, samt en vognport i sønder ende med dobbelt døre for, 2 fag skillerum i dette hus er opført af tømmer og mur.

Hvert fag takseret for 60 rd er                                                               1800 rd

 

Side 11                                                                                Transport 16190 rd

 

e.

Et hus beliggende øst for nordenden af staldhuset, vender i øst og vest 11 fag, eg og fu? tømmer, murede vægge, tækket med strå, dyb 4½ alen og vidden 9¼ alen, bruges til vognremisse,

Hvert fag takseret for 10 rd er                                                                 110 rd

 

3.

Hald Ladegaards Slots bygninger beliggende omtrent 54 alen fra de forhen anførte ladegårds-bygninger norden for samme, i øst og vest med enderne 32 fag, 1 etage høj til taget, dyb 7½ alen og på midterste huset befindes et tårn som er fra husets tag og op til sammes tagskæg 11½ alen, men fra grunden af er tårnet 3 etager høj og i dybden 18½ alen. Husets vidde 16 alen og tårnet 12½ alen. Ved tårnets nordre side omtrent 5 fag fra samme udbygget 2de små kviste eller tagvinduer omtrent 2 alen i højden, og i vidden foruden dens gavl. Ved sydsiden af bemeldte tårn er ligeledes en kvist eller tagvindue, i højde og vidde som de anførte. Huset tillige med tårnet og kvistene er teglhængt, ellers er husets indretning således: Fra øster ende er 8 fag til vogn remisse, fjæl loft over samme, og for øster ende er porten. – 2 fag næst ned til køkken, fjæl loft over samme, 1 karm dobbelt vindue til nord, og stengulv, i øster side en skorsten, som er udført med brændte mursten over tagets rygning. Vest til skorstenen er en stue med niche i øster ende af samme, 4 fag med gipset loft, kalkede vægge, fjæl gulv. Til nord er 2de karm dobbelt vinduer blå malede, og til vest er 2de halve blå malede døre med fylding. På døren er 2de jern låse med messing skilte, hængsler og håndgreb. På søndre side af stuen er en liden gang op til køkkenet

 

Side 12.                                                                               Transport 16300 rd

2 alen i vidde med en blå malet dør til øst. Vest for denne stue er og en stue 2 fag med gipset loft og fjæl gulv. Et karm dobbelt blå malede vinduer indlagt i træ ligesom forrige med store ruder til nord. I syd siden af stuen er en trappe af 47 trin med holdstænger mod begge sider, som er kunstig udarbejdet og malet. Denne trappe er opgang til de øverste værelser. Til vest som er udgang af stuen er 2.de halve døre blå malede uden låse og i en liden gang eller forstue uden for samme, som er 1 fag, er 2de små kamre lige for hver anden i syd og nordende af forstuen. Kamrene har fjæl loft og sten gulv, samt et karm vinduer ud til portens vestre side, i træ indfattet og store ruder. Fra forstuen til porten er en dobbelt flammet dør blå malet, med et dobbelt vindue over samme indlagt i træ, og for døren er en jern lås og do skude (?). Næst mod er porten hvor igennem er ind- og udkørsel til og fra hovedgården, og over samme port er gipset loft. Næst vesten for er 2de døre og inden for samme en liden forstuen med 2de kamre til syd og nord i alle dele som de forhen beskrevne. Vesten for denne forstue er en stor stue 7 fag blå malet fjæl loft uden gulv, og kalkede vægge med 2 dobbelt blå malede vinduer med store ruder indfattet i træ til nord, og for vestre ende af samme stue er en vognremisse 8 fag med fjælport til vesten.

Indretningen i værelserne udi 2den etage er således: På den nordre kvist mod tårnet er to karm blå malede vinduer i store ruder og træ til nordre side. Vester for er stor stue eller sal 7 fag med gipset loft, kalkede vægge og fjæl gulv. 6 karm dobbelte vinduer indlagt i træ med store ruder og en halv oval vindue over hver fag ligeledes indlagt i træ med store ruder til syd og nord. I stuens vestre side er en niche opsat og gipset. Fra denne stue er 2de blå malede døre med messinglåse, hængsler og skilte samt ? om samme i alle dele som dørene i de nederste værelser. I kvisten til det øverste værelse er 2 karm vinduer til syd og nord og op til 3de etage i tårnet er 2 blå malede døre og vesten for samme en lang gang 4 alen med fjæl loft og gulv samt 2 karm vinduer til syd og nord med store ruder indlagt i træ blå malet. I søndre ende af tårnet er et blå malet kammer med fjæl loft og gulv samt 2de karms vinduer til syd med store ruder indlagt i træ og blå malet. I dette værelse er en 3 etager kakkelovn og vesten for samme en skorsten opført af brændte mursten igennem tårnet fra loftet til 2. etage. Vesten for dette kammer er et do kammer af lignende beskaffenhed som sidst anført med den forskel, at der er ingen et etage kakkelovn og at vinduerne går til nord. I nord ? stue er en skorsten opført af brændte

 

Side 13                                                                                Transport 16300 rd

mursten over tagets rygning.

Takseret i alt for                                                                                    4000 rd

 

4.

Et hus beliggende vesten i haven vest og syd for borggården, 12 fag, ege tømmer, murede vægge og stråtag. Huset er indrettet således: I den søndre ende 4 fag til podemesterkammer, fjæl loft og stengulv med 2 fag vinduer til vest og 2 fag til syd indlagt i bly og på kammeret er en dør til øst. I dette kammer er en jern bilægger kakkelovn og øst for er en skorsten opført af brændte mursten igennem tagets rygning. For øvrigt er dette hus indrettet til stald og huggehus. I nordenden er porten med dør for, og en dør på vestre side ind til stalden med lukkelse for.

Ethvert af disse fag blev takseret for 20 rd er                                         240 rd

Summa                                                                                                20540 rd

Siger tyve tusinde, fem hundrede og fyrretyve rigsdaler.

 

Derefter bliver brandredskaberne forevist som består af følgende: En ny slangesprøjte med kav?, 6 ny læder spande, 2 brandhager på skafte, en lang stige, og en kortere ditto, som befandtes nyt og godt.

 

Således synet og takseret efter bedste skønsomhed, det bekræfter vi med hænders underskrift og redelig inden retten skal vorde afhjemlet.

Hald ut supra

 

             Niels Christensen      Anders Nielsen

 

Som overværende:   Wissing

I rettelagt den 25. august 1795           T. Wissing

 

Kilde: Fjends-Nørlyng herredsfoged, 1777-1925, Syns- og taksationsforretninger. 1777-1796.                         

 

Transskriptionen fra det originale dokument på Landsarkivet i Viborg er foretaget af Gerhardt og Inga Hørdum.