onsdag den 13. marts 2013

De fem Halder ved Viborg kan blive stor turistattraktionDe fem Halder kan udvikles til en stor turistattraktion med moderne formidling og ny tilgængelighed til fortidsminderne. Det vurderer Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune, der sammen har fremlagt et udkast til en rammeplan for området.

De Fem Halder ved Viborg er et af de meget betydningsfulde historiske steder i Danmark. I alt fem generationer af borge og herregårde fortæller Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Tilmed inden for gåafstand fra hinanden og midt i noget af Danmarks smukkeste natur.

Historien om De Fem Halder er dog ikke kommet helt til sin ret, da der er store krav til beskyttelsen af fortidsminderne og naturen. Men der er alligevel muligheder.

De fem Halders historie kan fortælles bedre
Samarbejdet mellem staten og Viborg Kommune om analysen af området har vist, at der kan laves forandringer til glæde for historieformidlingen uden, at det krænker naturen eller de historiske værdier.

Også selv om området er beskyttet af en lang række bestemmelser, herunder fredning, fortidsmindebeskyttelse, Natura 2000 status og beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom dele af arealet er fredskov.
 
Bedre udsigt og parkering
Blandt de idéer, som kan realiseres inden for reglerne, er rekonstruktion af vindebro ved den tredje Hald fra 1500-tallet, ny formidling af alle fortidsminderne i hovedtårnet på Bispens Hald, rydning omkring de tre ældste voldsteder og udsigtsrydninger mellem voldstederne.

Samtidig viser rammeplanen, at der kan skabes et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til at servicere en større attraktion.

Det er meningen, at rammeplanen nu skal diskuteres med offentligheden og interessenter sådan, at både nye idéer og synspunkter og rettelser til det allerede skrevne kan indarbejdes i planen.

Foreningen De Fem Halder
Initiativet til at sætte øget fokus på De fem Hald blev taget af taget af fabrikant Peder Nybo Jensen, Viborg, og daværende direktør i Viborg Innovations Fond, Ole Capion. Et af de første skridt var at stifte foreningen De Fem Halder, i hvis regi, der både er opnået økonomisk støtte fra Viborg Kommune, Nordea, Viborg Innovations Fond m.fl. Læs om foreningen andet sted på siden.