tirsdag den 30. april 2013

Indkaldelse til generalforsamling


Vorde, 25. april 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen De fem HalderTirsdag 14. maj 2013 kl. 17.00


på Hald Hovedgaard


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Indkomne forslag behandles, når de skriftligt er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen går vi en tur rundt på De fem Halder - eller så mange, som vi når.

Kl. 19.30 er der middag på Hald Hovedgaard (tilmelding på defemhalder@haldhovedgaard.dk) eller 86 63 84 10..

I håbet om et stort fremmøde og en livlig diskussion.Jesper Hjermind (jeh@viborg.dk)

Formand