onsdag den 4. september 2013

Middelalderlige borge og deres beboere
- foredragsrække i efteråret 2013Viborg og Omegns Amatørarkæologer, Hald Ege Samlingen, Dollerup Lokalhistoriske Forening, Historisk Samfund for Viborgegnen, Foreningen De 5 Halder og Hald Ege Kulturforening arranger i fællesskab følgende foredrag i efteråret 2013.

Onsdag d. 25.september kl. 19.30 – Hald Hovedgaard
Middelalderborge i Danmark
Foredrag ved middelalderarkæolog Rikke Agnete Olsen

Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 – Viborg Museums foredragssal, Hjultorvet 4, Viborg
Vordingborg – Danmarks største kongeborg
Foredrag ved Lars Meldgaard Sass Jensen. Middelalderarkæolog ved Aarhus Universitet,Moesgård


Mandag den 11. november 2013 kl: 19.30 - Hald Hovedgaard
De første kendte ejere af Hald: Tyske fyrsteætlinge og dansk middelalders berømteste oprørske stormand, Niels Bugge
Foredrag ved Anders Bøgh, lektor, dr.phil., Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund 

Mandag den 18. november kl. 19.30 – Hald Hovedgaard
Beboer på det 3. Hald – Hald Ruin – Biskop Jørgen Friis: Et billede på reformationstiden
Foredrag ved mag.art, dr. theol., redaktør Martin Wangsgaard Jürgensen, Nationalmuseet


Onsdag d. 27. november kl. 19.30 – Hald Hovedgaard
Borge og voldsteder i Viborg kommune
Foredrag ved Jesper Hjermind. Museumsinspektør ved Viborg


Se det fuldt udfoldede program her.

Foredragsrækken er støttet af Folkeuniversitetet og Hald Hovedgaard.
Ved foredrag på Hald Hovedgård serveres en kop kaffe/the i pausen.

Deltagelse er gratis for medlemmer af foreningen De Fem Halder.