onsdag den 10. september 2014

Kulturminister Jelved på De Fem HalderKulturminister Marianne Jelved (R) besøgte på sin sensommerrundtur i det jyske - og på vej til Kulturmødet på Mors - De Fem Halder.

Med sig havde hun gode folk fra kulturministeriet og - styrelsen, og på Hald blev hun mødt af skovridder Peter Brostrøm og skovfoged Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen Kronjylland, der i deres egenskab af repræsentanter for Hald-områdets ejer, Staten, viste frem..

Fra Viborg Kommune, der vel var vært ved besøget, var bl.a. viceborgmester Per Møller Jensen og kulturchef Lars Stentoft trukket i gummistøvler for at være med rundt på turen. Og så selvfølgelig De Fem Halders høje formand, konst. museumsleder, museumsinspektør Jesper Hjermind, der fortalte - og pegede (på billedet ses hvordan) - alt, hvad han kunne. Og det er jo ikke så lidt.

Viborg Stifts Folkeblads fine billeder fra turen kan (endnu) ses her: http://viborg-folkeblad.dk/foto/galleri-jelved-paa-hald.

Senere indlogeredes de kulturministerielle folk på Hald Hovedgaard, hvor de indtog en dejlig middag mm.. Men det er jo en helt anden historie.