tirsdag den 2. december 2014

St. kratrydderdag


Søndag den 1. februar 2015 kl. 10
indbydes der til fælles træ- og kratfældning mellem Ravnsbjergvej ved Niels Bugges Kro og Hald Sø. Medbring (gerne) dine naboer og venner samt motorsave (og det nødvendige sikkerhedsudstyr), trailere og andet anvendeligt grej. Vi fæller løs i den gode sags tjeneste; nemlig at skaffe udsigt mod Hald Sø og Niels Bugges borgbanke.

Der vil være mulighed for at tage det brænde, man gider slæbe, med sig hjem. NB: man må ikke køre ind på arealet med trailere, så alt skal transporteres manuelt ud til P-pladsen ved kroen.

Kromand Poul på Niels Bugges Kro har stillet skipperlabskovs og koldt øl i udsigt til frokost, formiddagskaffe vil også forefindes.


Tilmelding gerne via mail@defemhalder.dk (så der er skipperlabskovs nok!)