onsdag den 25. november 2015

De fem Halder - Nu er det alvorNu 8 måneder efter, at det forlød at en donation på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til De fem Halder-projektet var på plads, er gruppen bag projektet klar til, at tage de første store skridt: udskrivelsen af projektkonkurrencen, som skal bringe de gode fremtidssikrede formidlingsidéer på banen.

Sådan her skriver parterne bag projektet - Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen ”De fem Halder” - i deres pressemeddelelse om konkurrencen:

Med konkurrencen søger konsortiet overbevisende forslag til, hvordan sporene efter Halds 800-årige historie kan gøres tydelige i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, der taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Konkurrencen begynder i januar og er for de firmaer, der efter ansøgning bliver udvalgt til at deltage. Projektets økonomiske ramme er på 37 mio. kr.
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal gav i foråret 2015 i alt 50 mio. kr. til det samlede projekt for De fem Hald’er, som også rummer nye udgravninger og arkæologiske undersøgelser.
I første omgang ser konsortiet frem til, at firmaer med kompetencer inden for landskabsarkitektur, bevaring og formidling melder deres interesse for konkurrencen. Fem teams bliver valgt ud, og skal give deres bud på, hvordan området skal formidles - ikke blot med skriftlig og visuel kommunikation, men også med en plan for, hvordan man kan levendegøre fortidsminderne i området. Konkurrencen finder sted i to runder. Vinderen vil være fundet i september, og knyttes derefter til realiseringen af det samlede projekt, så det kan stå færdigt i slutningen af 2019.

Interesserede kan læse konkurrenceprogrammet på: www.haldkonkurrence.dk

tirsdag den 27. oktober 2015

Aftentur til elverdronningens borgI Viborg-filmen ”Emma og julemanden”, som har premiere den 12. november 2015, holder den onde elver-dronning til på Hald Ruin.

Tirsdag den 17. november 2015 vil naturskoleleder Jens Frydendal lede en ekspedition ud i nattens mulm og mørke, for at undersøge om omtalte elverdronning nu også i virkeligheden kan opleves på Ruinen – eller måske et andet sted på turen.

Medlemmer af Foreningen De fem Halder inviteres hermed med til at deltage i ekspeditionen.

Vi mødes kl. 19 på Naturskolen (Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg).

Vi kommer i aftenens løb også ind på alle mulige andre af nattens forekomster.

Vi slutter turen gennem den mørke nat med en forfriskning på Hald Hovedgaard ved 21–tiden.

Tilmelding til: mail@haldhovedgaard.dk senest 12. november 2015.

Turen er gratis for foreningens medlemmer.

Medlemskab af foreningen koster 100 kr. om året.

PS: Foreningen De fem Halder holder også, i samarbejdet med Viborg Stifts Folkeblad, en aftentur i Hald-området den 24. november 2015. Men det er hel anden historie.

Se trailere til ”Emma og Julemanden”: http://dk.filmtrailer.com/cinema/18114/emma-og-julemanden

torsdag den 8. oktober 2015

Guidet tur og brunch på Niels Bugges Kro


Mødetid og -sted:
Søndag den 18. oktober 2015 kl. 9.30
Mødested ved Naturskolen, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.
Guide: Jesper Hjermind, arkæolog ved Viborg Museum og formand for Foreningen De Fem Halder

Brunch på Niels Bugges Kro:
· Hjemmelavet økojuice flere slags
· Hjemmelavet marmelade flere slags
· Egen bihonning
· Musli og cereals
· Frisk frugt ,græsk yoghurt med sirup og bær
· Forskellige grønne salater
· Økologisk mælk ,flere forskellige slags ost
· Diverse pålæg ,sild , røget laks
· Hønsesalat og rejesalat
· Hytteost og knækbrød
- scramble æg
- bacon, brunchpølser
- biksemad,
- pandekager
- blødkogte æg
- lun leverpostej,
- morgenkager, hjemmebagt rugbrød og flere forskellige slags lyst brød,
- kaffe og the


Pris pr. person kr. 198,- inkl. brunch
Børn under 12 år halv pris.

Betaling og tilmelding:
char@berlingskemedia.dk
Viborg Stifts Folkeblad,
Vesterbrogade 8, Viborg
Mandag - torsdag kl. 12-16
Fredag kl. 12-14.
Kontant.

Senest onsdag den 14. oktober


onsdag den 9. september 2015

De fem Halder - og St. St. Blicher - revisited


Forfatteren St. St. Blicher (1782-1842) skriver i begyndelsen af den lange novelle "Jøderne paa Hald" (1828): "Den nuværende Gaard af dette Navn er den fjerde, som har været opbygget paa et Jordsmon af nogle Tusinde Alens Omkreds." Den "nuværende Gaard" på Blichers tid var det nuværende Hald, Schinkels Hald fra 1789, som længe har været regnet som "Det femte Hald".

Blicher remser sine fire Hald'er op sådan:
  • "Den allerældste Borg, hvis Tomt endnu hedder Gammelhald, laae paa en fordum omflydt Høj i den sydvestlige Ende af Søen."
  • "Han [Niels Bugge] skal have nedrevet Gammelhald, og af dets Ruiner opbygget det andet,siden saakaldte Hald Slot, ligeledes paa en Banke i Søen; men længere mod Nord"
  • "Denne [Gregers Daa] bygte det tredie Hald, paa en skjøntbeliggende Banke, midt imellem begge de ældre."
  • "Ogsaa dette er nedrevet, og det Fjerde og Sidste oprejst, noget længere tilbage fra Søen, for omtrent halvtredsindstyve Aar siden."
Det har i mange år været almindelig skolelærdom, at der er fem Hald'er (se også her: http://defemhalder.blogspot.dk/p/5-x-hald.html) og at Blicher glemte ét Hald, nemlig det første, som han "bare" - men i overensstemmelse med folkeviddet - kalder "Kongens Skanse".

Nu har museumsinspektør ved Viborg Museum i forlængelse af de udgravninger han og Viborg Museum foretog på det såkaldte Niels Bugges Hald (Hald II) og på det første Hald, Brattingsborg, (Hald I) i 2015 mere eller mindre givet St. St. Blicher - og folkeviddet - ret i sammentælllingen af Hald'erne.

I en stort opsat engelsksproget artikel i bogen Castles at war (Foreningen Magt, Borg og Landskab, 2015) redegør Jesper Hjermind for de fund, antagelser og konklusioner, som bl.a. udgravningerne i Hald-området i 2015 bragte med sig.

Her er konklusionerne fra artiklen i Jesper Hjerninds egne, danske ord:

Det næsten runde voldsted Gammel Hald - Hald II - er formodentlig ældst, og er et ganske stort voldsted, der sandsynligvis aldrig bygges færdigt. Ved arkæologiske undersøgelser i 1908 og i de sidste to år er der kun fundet beskedne spor af bygninger og aktivitet. Der er fundet en enkelt mønt fra Erik Klippings tid, så en mulig datering til 1200-tallet virker ikke urimelig. En mulig bygherre kunne være familien Eberstein, en greveslægt og blandt det absolutte toparistokrati i Danmark, som i 1200-årene nok har kunnet ønske sig en repræsentativ borg tæt på Viborg, og som vi ved ejede Hald.

Borgen ude i Hald sø kaldes Hald Slot eller Hald III. Den ældste borg opføres og bebos af ridderen Niels Bugge og nogle af han efterkommere. Niels Bugge er i stadig centrum af de mange stridigheder under kong Valdemar Atterdag (1340-1375) og bliver slået ihjel i Middelfart 1358, højst sandsynligt efter ordre fra kongen. Historikeren Anders Bøgh karakteriserer ham som: ”… en af 1300-tallets absolut rigeste, berømteste og mest betydningsfulde mænd”.

I 1393 skænkes Hald Slot til Viborgs biskop af dronning Margrethe I (1387-1412), mod at den nedrives og byggematerialerne benyttes ved Viborg Domkirke, formodentligt til bygningen af Vore Frue Kapel på Domkirkens sydside. 30 år senere sikres borgøen med en række egepæle under biskop Lave Glob i 1423. Det skete i forbindelse med udbygningen af en eller anden form for biskops residens der ikke nødvendigvis var befæstet.

Det Hald Slot eller Hald ruin som vi kan se rester af i dag - opføres af den sidste katolske biskop i Viborg Jørgen Friis i 1528. Hald Slot er på det tidspunkt en topmoderne forsvarsborg med tykke volde og et stort rund kanonrondel - tårn. Jørgen Friis var den ene af de to centrale aktører i reformationsbegivenhederne i 1520'erne. Begivenhederne medførte at Viborg, med reformatoren Hans Tausen i spidsen, allerede i 1529 fik kongens tilladelse til at nedrive de 12 sognekirkerne og indrette de to tiggermunkeklostre til protestantiske kirker.

Brattingsborg eller Valdemars Skanse (Hald I) er tolket som et belejringsanlæg på grund af voldstedets placering, størrelse og udformning. Valdemars Skanse har rummet en stor kastemaskine – en blide - så Kong Valdemars Atterdag (1340 – 1375) folk kunne overvåge adgangen til og således belejre Niels Bugges borg - Hald Slot.

torsdag den 13. august 2015

Peder Nybo Jensen er død.

Fabrikanten, og ikke mindst idemanden, Peder Nybo Jensen er ikke mere.
Blandt de mange ideer, han fik og bl.a. præsenterede i sine ide-kataloger Borgmester for en dag (2001) og Borgmester for en dag - statsminister for en halv (2013), var ideen om at få Hald-området og dets historie frem i lyset og gøre Hald til en historisk turistattraktion ud over det sædvanlige.

Således var Peder Nybo Jensen i 2009 initiativtager til stiftelsen af Foreningen De Fem Halder, i hvis bestyrelse han var næstformand indtil 2015, hvor han syntes, at nu havde han gjort det godt, og trak sig fra bestyrelsen. På foreningens generalforsamling i maj 2015 blev han udpeget til æresmedlem af bestyrelsen for Foreningen De Fem Halder.

Ære være hans minde. 

torsdag den 30. juli 2015

Foredrag: Hald Slot som kongeligt slot og sæde for stiftslensmanden

Torsdag d. 1. oktober 2015
19:30 - 21:30

Sted. Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg

Foredrag ved Ole Degn, Dr.phil., seniorforsker emeritus, Landsarkivet for Nørrejylland.

Med Hald Slot som kongeligt slot og sæde for stiftslensmanden stod Viborg i tiden 1536-1662 i en lidt særlig stilling. Byen selv var uden et slot, som den eneste af landets 10 største byer i 1672 og som en af de 40 byer, der ikke havde det ud af landets 65 byer. Først i 1662 blev Viborg amtsby med en stiftamtmand. Vi vil se på dette og de stiftslensmænd og stiftamtmænd, der var i området i perioden og deres rolle og betydning for byen. 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Hald Hovedgaard, Foreningen De fem Halder og Folkeuniversitetet i Viborg.

Der er gratis adgang til foredraget.

torsdag den 19. marts 2015

Pressemeddelelse: 50 mio kr. til de fem Halder

Nye udgravninger og bedre og mere moderne formidling skal gøre Hald-borgene ved Viborg til en attraktion på linje med Hammershus på Bornholm og Kalø Slotsruin på Djursland.
En donation på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skal give nyt liv til tre middelalderborge og to gamle herregårde ved Hald i Midtjylland. Pengene skal blandt andet gå til arkæologiske undersøgelser, istandsættelser, rekonstruktioner og udvikling af moderne formidling.

Bag projektet står foreningen ”De Fem Halder”, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Naturstyrelsen. Senere på året udskrives en stor idékonkurrence om formidlingen.

Den ældste af Hald-borgene stammer fra år cirka 1200. Den blev afløst af en ny borg, der igen blev afløst af en tredje. De to sidste af de De Fem Halder er herregårde, hvoraf den seneste i dag huser Det Danske Forfatter- og Oversættercenter.

Mange andre borgruiner i landet rummer kun et enkelt nedslag eller en kortere periode af danmarkshistorien, men ved Hald kan man på en times tid nå rundt og se hvordan borge er flyttet rundt i landskabet og med tiden har udviklet sig til herregårde.
Der er i dag ikke en samlet formidling, der binder borgene og herregårdenes historie sammen, men det skal det nye projekt ændre på. Projektet forventes afsluttet i 2020.

Læs hele teksten her: http://www.kulturstyrelsen.dk/presse-nyt/50-mio-kr-til-hald-borgene-ved-viborg/

onsdag den 18. februar 2015

Livestreaming af udgravning på Niels Bugges Hald

Viborg Museum gentoptager gravningen ved Niels Bugges Hald. 

Følg med når arkæologerne fra Viborg Museum sender live fra borgstedet Niels Bugges Hald til Sct. Mathias Centeret i Viborg. 

Den 23. og 26. februar 2015 skal arkæologerne fra Viborg Museum grave ved Niels Bugges Hald.  Men det bliver ikke helt almindelige dage for arkæologerne, for man kan nemlig være med på en kigger, når Viborg Museum livestreamer fra udgravningerne direkte til en storskærm i Sct. Mathias Centret i Viborg.

Middelalderborgen kalder Sct. Mathias Centeret!
På Store Torv i Sct. Mathias Centret i dagene d. 23 og 24. februar har Viborg Museum installeret en storskærm. Her kan de forbipasserende komme i dialog med arkæologerne fra Viborg Museum ude i middelalderborgen.
”Det bliver ligesom, når man laver liveinterview på direkte tv, hvor man kan se og tale med arkæologerne i udgravningsfeltet. Kunderne i Sct. Mathias Centret kan komme forbi og stille spørgsmål til arkæologerne om udgravningen”. Sådan fortæller kommunikationsmedarbejder Trine Egelund Jensen fra Viborg Museum, der også vil være til stede i Sct. Mathias Centeret, når projektet går i luften.
Jesper Hjermind fortæller om projektet: ”Lignende formidling er ikke set før i Danmark. Vi skal trække middelalderborgene ud af glemslen og inddrage alle interesserede i den store, nye fortælling om borgene, så de atter bliver en levende del af vores kulturarv. Det her er en helt ny måde at inddrage folk på, når vi streamer live fra udgravningen på den her måde. Vi når mange flere mennesker end dem, der møder op på stedet, når vi har åbne udgravninger.  Vi er rigtig spændte og glæder os meget til at dele vores viden og forhåbentlig også nye fund til de nysgerrige i Sct. Mathias Centeret.”
kl. 10.00 til 16.00
kl.13.00 til 16.00


På Museum Østjylland i Randers er man også med på en kigger, og her kan museumsgæsterne ligeledes stille spørgsmål til arkæologerne.

Når man ikke forbi Sct. Mathias Centret, flytter projektet til Viborg Museum d. 25. og 26. februar fra kl. 13.00 - 16.00, hvor man også kan komme i kontakt med arkæologerne.

Nyskabende formidling
Det er arkæologerne Jesper Hjermind og Lars Agersnap Larsen fra Viborg Museum, der skal grave ved Niels Bugges Hald, og de håber på mange henvendelser.

Arkæologien skal ud til alle
Ideen omkring livestreaming af en arkæologisk udgravning er en del af Middelalderborge i Region Midtjylland. Her har ti kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar besluttet i fællesskab at bringe middelalderborgene frem i lyset. En livestreaming vil netop skabe opmærksomhed på de spændende udgravninger.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Region Midtjylland og Kulturstyrelsen.

Kom forbi Store torv i Sct. Mathias Centret og tal med arkæologerne fra Viborg Museum.
Den 23. og 24. februar

Kom forbi Viborg Museum og tal med arkæologerne.

Den 25. og 26. februar

torsdag den 22. januar 2015

Hald set med kunstnerbriller gennem 200 år

Tilføj billedtekst


Mandag den 23. februar 2015 kl. 19
på Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg

Hald Sø og dens omgivelser har lokket landskabsmalere ud med penslen i over 200 år.

Tidligere leder på Hald, Erling Greve har i snart 30 år registreret landskabsmalerier ved Hald Sø og er nu oppe på 500 billeder af ca. 160 kunstnere.

Erling Greve og naturskolelederJens Frydendal viser et udvalg af billederne ledsaget af få men velvalgte ord om såvel værker som deres motiver og kunstnerne bag. 

Foredraget er gratis for medlemmer af foreningen De fem Halder. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. for at være med. 

Medlemskab koster 100 kr. om året og kan tegnes ved indgangen!