onsdag den 25. november 2015

De fem Halder - Nu er det alvorNu 8 måneder efter, at det forlød at en donation på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til De fem Halder-projektet var på plads, er gruppen bag projektet klar til, at tage de første store skridt: udskrivelsen af projektkonkurrencen, som skal bringe de gode fremtidssikrede formidlingsidéer på banen.

Sådan her skriver parterne bag projektet - Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune og Foreningen ”De fem Halder” - i deres pressemeddelelse om konkurrencen:

Med konkurrencen søger konsortiet overbevisende forslag til, hvordan sporene efter Halds 800-årige historie kan gøres tydelige i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, der taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Konkurrencen begynder i januar og er for de firmaer, der efter ansøgning bliver udvalgt til at deltage. Projektets økonomiske ramme er på 37 mio. kr.
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal gav i foråret 2015 i alt 50 mio. kr. til det samlede projekt for De fem Hald’er, som også rummer nye udgravninger og arkæologiske undersøgelser.
I første omgang ser konsortiet frem til, at firmaer med kompetencer inden for landskabsarkitektur, bevaring og formidling melder deres interesse for konkurrencen. Fem teams bliver valgt ud, og skal give deres bud på, hvordan området skal formidles - ikke blot med skriftlig og visuel kommunikation, men også med en plan for, hvordan man kan levendegøre fortidsminderne i området. Konkurrencen finder sted i to runder. Vinderen vil være fundet i september, og knyttes derefter til realiseringen af det samlede projekt, så det kan stå færdigt i slutningen af 2019.

Interesserede kan læse konkurrenceprogrammet på: www.haldkonkurrence.dk