mandag den 19. september 2016

Pressemeddelelse: Borgruiner ved Viborg skal formidles for millioner

En udsigtsplatform i tårnhøjde, en vindebro i massiv eg og en landskabspark med en ny udstilling. Det er alt sammen en del af vinderprojektet for projektkonkurrencen om De fem Hald’er ved Viborg. 
Det bliver arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team, der skal stå i spidsen for nytænkningen af formidlingen af De fem Hald’er ved Viborg. Det har dommerkomitéen med medlemmer fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, Foreningen ”De fem Halder” og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal besluttet.

De fem Hald’er er det eneste sted i Danmark, hvor man i samme område kan opleve historien fra 1200-tallet og frem til i dag i form af fem markante og velbevarede anlæg som middelalderborge og herregårde. Men indtil nu har der ikke været nogen samlet formidling af områdets ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor. Det bliver der lavet om på, når vinderprojektet de kommende år bliver til virkelighed.

- De fem Hald’er forener fantastisk natur og unik historie, hvor man kan opleve 800 års historie på en gåtur. Vinderforslaget er præget af overskud både i hovedfortællingen om, hvad der gør området enestående i Danmarks udvikling, og i et stort antal sidefortællinger om begivenheder og personer, som hentes ud af historiens mørke, siger Peter Ilsøe, direktør for Naturstyrelsen. 

På Hald Slot skal der bygges en udsigtsplatform i niveau med borgtårnets oprindelige højde. Her fra vil man kunne overskue borgenes forsvarsmæssige sammenhæng og opbygning. Den gamle vindebro bliver desuden visualiseret, og der etableres en ny udstilling i Haldladen ved en ny central parkeringsplads.

- Det er et fantastisk spændende vinderprojekt, som har sans for både historien og naturen. Jeg er sikker på, at den nye formidling af historien kommer til at gavne bredt både lokalt og nationalt. Vi har i Haldborgene et helt uudnyttet potentiale, siger borgmester Torsten Nielsen fra Viborg Kommune.  

Landskabet spiller en vigtig rolle i vinderprojektet. Samtlige træer og buske mellem borge og voldsteder skal kortlægges, og der skal fældes, beskæres og plantes nyt for at understøtte formidlingen.

- Forslaget er et eksempel på, at det både kan lade sig gøre at formidle historien, tydeliggøre de enkelte voldsteder og samtidig bevare de enestående fortidsminder for eftertiden. Vinderprojektet viser stor forståelse og respekt for fortidsminderne og det kulturlandskab, de ligger i, fortæller medlem af dommerkomitéen og enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Ole Winther. 

Stierne mellem borganlæggene skal udbygges og renoveres, så det blandt andet bliver mere tydeligt, at man kan gå mange forskellige ture i området. Endelig bliver der opsat nye bænke og skilte i egetræ.

Formand for Foreningen ”De fem Halder”, Jesper Hjermind glæder sig også over resultatet af arkitektkonkurrencen:

- Det har været en meget spændende proces. Lige fra tidspunktet hvor ideen opstod om at markere og styrke området ved De fem Hald’er til i dag. Her præsenterer vi omridset af det samlede greb om området for alle interesserede – og dem er der rigtigt mange af, siger Jesper Hjermind. 

Projektet realiseres inden 2020 inden for en økonomisk ramme er på 37 mio. kroner, der er sikret gennem støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

I det vindende team indgår ud over arkitekt Erik Brandt Dam også Charlotte Skibsted Landskab, Cornelius + Vöge, ingeniørrådgiver MOE og konsulent Martin Zerlang.

Video: Se De fem Hald’er fra oven
https://www.youtube.com/watch?v=rCNJec36mVg&feature=youtu.be 
.
Se vinderprojektet og download visualiseringer:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/de-fem-halder/

Yderligere oplysninger:

Projektleder Steen Bonne Rasmussen, tlf.:  24 69 38 40, e-mail: sbr@nst.dk