mandag den 9. januar 2017

KURSUS FOR HALD-GUIDER


I de kommende år bliver der øget behov for folk, der kan formidle de mange gode historier om de fem Halder.

Foreningen De fem Halder udbyder derfor nu et introduktionskursus for alle, der har ambitioner om på mere eller mindre professionelt niveau at guide folk rundt på Halderne.

Målet med kurset:
Deltagerne vil på kurset få mulighed for:
·         at ajourføre deres (grundlæggende) viden om Hald-områdets historie, kulturhistorie mm.
·         at blive inspireret til levende og engagerende formidling, som også kan bruges i mange andre sammenhænge end netop Hald-området

Tid og sted:
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 9.00 – 16.00 på Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg.

Kursusleder:
Naturvejleder m.m. Jens Frydendal

Tilmelding og pris:
Tilmelding: Senest 24. februar 2017 til mail@jensfrydendal.dk
Deltagerbetaling: 200 kr. inklusiv fortæring og materialer.
Deltagerantal: Max 10 – det bliver et intensivt kursus!

Kort beskrivelse af kursusforløbet:
·         Kaffe og velkomst
·         Forberedelse af individuelle formidlingsøvelser (materiale til øvelsen udleveres på kurset).
·         Fremlæggelse af 5 formidlingsøvelser, inkl. ris og ros fra kursusleder og de øvrige deltagere
·         Frokost
·         Fremlæggelse af 5 formidlingsøvelser, inkl. ris og ros fra kursusleder og de øvrige deltagere
·         Eftermiddagskaffe og kage

Kursuslederen vil efterhånden, som det er relevant, introducere en række formidlingstekniske elementer: f.eks. kontakt til deltagerne, aktivering af deltagerne, brug af sange, ”Chickenfarm-teaching”, autenticitet, og sprog (inkl. kropssprog).

Motto for kursusdagen:
Jeg hører – jeg glemmer
Jeg ser – jeg husker
Jeg arbejder – jeg lærer