torsdag den 18. maj 2017

Referat af generalforsamlingen

Der er tirsdag den 9. maj 2017 kl. 17 afholdt generalforsamling i Foreningen De fem Halder.

Dagsordenen var denne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (Jens Frydendal, Jesper Hjermind og Flemming Pedersen er på valg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Referat (ved Foreningens sekretær Jens Frydendal)

  
1. Valg af dirigent
Mogens Ditlev blev valgt.

2. Formanden beretning
Bestyrelsesmøder m.v.
Bestyrelsen har holdt fire meget livlige bestyrelsesmøder, hvor der har været en del gengangere af punkter på dagsorden.

Som et dagligt praktisk bindeled mellem projektet De fem Halder og det vindende arkitektfirma Erik Brandt Dam er nedsat den såkaldte bygherregruppe der mødes ca. en gang månedlig. Centerleder Peter Rannes er foreningen repræsentant i bygherregruppe, mens Jesper Hjermind repræsentere Viborg Museum og Viborg Kommune.

Herregårdsforsker Jonathan Finch fra York besøgte Hald sammen med en gruppe herregårdsforskere fra Gl. Estrup 9. november. Han var også på besøg  4. maj 2017 og var noget duperet over vores brug af minigravere - i England bruger de studerede.

Jesper Hjermind deltog i Deutsche Burgenverinigung  konference i Sydtyrol om adelskultur på middelalderborge. Både foredragene (alle på tysk) og udflugterne var meget spændende og inspirerende. Det var sjovt at se middelalderborge i fuldstørrelse, med bevarede køkkener, bageovne m.v.  – det er vi jo ikke vant til ude på Hald Ruin.

Afholdte medlemsarrangementer
Brunchturene gennemføres stadig med stor succes og bliver hurtigt overbookede. De gennemføres i en hyggelig og sjov atmosfære. Næste tur bliver 11. juni hvor det er 10. gang. Som tidligere lovet skal vi forøge at give medlemmerne af De 5 Halder et forvarsle i god tid, så i kan nå at købe billetter. 

Arkitekt Erik Brandt Dam fremlagde sine planer for De fem Halder på et velbesøgt åbent møde i Domkirkens Sognegård den 4. oktober 2016.

29. november 2016 holdt  historikeren Karen Elisabeth Stub et spændende foredrag om Krabbefamilien der i tre generationer levede på Hald.

Julestuen på Hald Hovedgaard var 4. december rammen om præsentation af Ole Færchs tre bøger om Halds lensregnskaber 1541 – 46. Ved samme lejlighed fortalte Ole Færch om bygningerne på Hald Slot.

Kommende arrangementer
Forfatteren Marie Helleberg udgiver til juni 2017 en bog om reformationen og bl.a. tilknytningen til Hald. Hun har tilbudt at lave en tur på Hald til november.

Foreningen vil sammen med Hald Hovedgaard indbyde til julestue første søndag i december med tre små fortællinger fra Halds lange historie. Det kunne være fortællingerne om en af Halds ejere Arkner og rockgruppen Rolling Stones eller den norske skibsreder og gullaschbaronen Steen Gibelhausen der ejede Hald fra 1919 – 1922 og som blev myrdet 1941 i Riga af de sovjetrussiske efterretningstjeneste NKVD.

Fremtidsværksted
Et af de tilbagevendende punkter på bestyrelsens dagsorden har været foreningens fremtid. På et af møderne gennemførte Vibe Wincklers et såkaldt fremtidsværksted. Vi er stadig midt i processen, så der er ikke nogle endelig resultater. Et delmål er dog et oplæg til at danne en eller flere frivillighedsgrupper – det vil Vibe orientere om senere under aftenens middag.  

Guidernes organisering og guidekursus
Om dette punkt sagde foreningens tovholder for guidning og uddannelse Jens Frydendal sådan cirka følgende:
Der må i fremtiden forventes øget interesse for at kunne skaffe guider på Hald, hvorfor foreningen har drøftet, hvilken rolle vi bør spille i den forbindelse. Vi har drøftet forslag fra en meget strømlinet model, hvor gæster kan henvende sig et sted og få tilbudt en standardguidning til fast pris over til en model, hvor alle, der tilbyder sig som guider, kan komme på hjemmesiden, så gæster frit kan vælge guide, omfang osv. Det vigtigste er, at alle der gerne vil have en guide let og ubueaukratisk kan få kontakt med den sådan. Vi holdt 8. marts et kursus med en lille halv snes deltagere. Vi forventer at arbejde videre ad det spor.

Hundrede billeder fra Hald.
Jens Frydendal holder sammen med Erling Greve og bl.a. Skovgaardmuseet gryden i kog med kunstprojektet med at omtale og gengivelse af  malerier fra Hald området.

Der var hverken spørgsmål, kommentarer eller opmuntrende tilråb til beretningen.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Foreningens kasserer Peter Rannes fremlagde regnskabet, som viser et underskud på 11.487,18 kr., hvilket på baggrund af vores egenkapital på 431.567,64 kr. er som forventet.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet fortsætter med at være 100 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for virksomheder og organisationer.

5. Behandling af indkomne forslag
- af hvilke der ikke var nogen!

6. Valg til bestyrelsen
Jens Frydendal, Jesper Hjermind og Flemming Pedersen blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

Valg af suppleant til bestyrelsen
Karen Elisabeth Stub blev genvalgt for en 1-årig periode

Valg af revisorer
Erling Greve blev genvalgt for en 2-årig periode.
Niels Ole Nopper blev genvalgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.

7. Eventuelt
Intet ud over en varm tak til dirigenten.


Efter generalforsamlingen gik vi i Parken for at besøge Daas Hald (Det 4. HALD) som i dagens anledning var kridtet op i terrænet. Et flot og inspirerende arbejde, der lagde op til mange drøftelser om indretning og fremtidig fremtræden, når det store projekt kommer til fremhævelse af netop den del af Halds historie.Under middagen fortalte Vibe Winckles om bestyrelsens overvejelser om etablering af frivillighedsgrupper på Hald. Drøftelsen er kun lige begyndt, men vi hører gerne medlemmernes ideer til, hvordan sådan noget kan etableres og hvilke opgaver, der kan tænkes at være interessante for frivillige at engagere sig i.Til slut redegjorde Steen Bonne Rasmussen for hvor langt projektet er kommet. Indtil videre lægges der grundige planer, med hvilke man er nået fra tilkørsels- og parkeringsforhold gennem ”modtagelsescenter” i Hald-laden til netop Parken og Daas Hald.