tirsdag den 20. marts 2018

Offentlig tur med arkitekt Erik Brandt DamTirsdag den 17. april 2018 kl. 17-19

Arkitekt Erik Brandt Dam blev med sit team i september 2016 valgt til stå i spidsen for nytænkningen af formidlingen af De fem Halder.

Siden er der blevet arbejde intenst på at udvikle og præcisere vinderprojektet, der i sit udgangspunkt kun var en forslagsskitse.

De først forandringer er allerede sket i området omkring Hald Hovedgaard, og denne april-aften vil Erik Brandt Dam selv vise rundt og fortælle om, hvad planerne for området er og hvilke tanker og ideer, der ligger bag dem.

Skovfoged og projektleder Steen Bonne Rasmussen og skovrider Peter Brostrøm fra Naturstyrelsen Kronjylland deltager i turen, og vil kunne svare på spørgsmål om naturbeskyttelse, fredninger, evt. træfældninger m.v. ifm. projektet.

Turen er gratis.

Tilmelding ikke nødvendig.

Vi mødes foran Hald-laden kl. 17.