fredag den 7. februar 2020

Sidste nyt fra Foreningen De fem Halder

"Jul på Hald"
Foreningen De fem Halders sidste aktivitet i 2019 var ”Jul på Hald”, arrangeret i samarbejdet med Hald Hovedgaard og Naturskolen i Viborg.

”Jul på Hald”, der blev holdt søndag den 8. december 2019 i tidsrummet mellem kl. 13 og 16.30, bød både på  Nissetur i skoven for de mindste og deres forældre og åbent hus og julehygge i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard.

Traditionen tro var der ild brændeovnen i den julepyntede Pejsestue, der var salg af kaffe, te og gløgg og ikke mindst julebagning for børn i Herregårdskøkkenet. Som noget nyt var der også bål på plænen foran Hoved­bygningen, hvor kunne lune æbleskiver.

Kl. 15 kunne man i Riddersalen møde Foreningen De fem Halder i Riddersalen og høre om medlemmernes drømme for De fem Halder-området.

Rigtig mange mennesker benyttede lejligheden til at kigge forbi Hald denne decembersøndag.

Bestyrelsen
I det nye år har bestyrelsen været trådt sammen en enkelt gang. På mødet midt i januar besluttedes det bl.a. at købe sig ind på foreningsplatformen web.foreninglet.dk/og køre medlemsdatabase, udsendelse af kontigentopkrævning mm derfra. Det vil blive implementeret her i februar 2020.

På mødet var der anledning til via projektleder, skovfoged Steen Bonne Rasmusen at høre nyt fra projektet De Fem Halder: han kunne fortælle at selv om anlægsarbejdet pt. sat på standby, så sker der lidt i baggrunden; ift. bl.a,. projektdelen på Hald Slot/Ruin, så har Viborg Kommune givet dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslov og Vandløbslov, og der er sendt ny ansøgning til Fredningsnævnet.

Nu håber vi det bedste, så anlægsarbejdet på Hald Slot snart kan komme i gang igen.

På mødet kom der også nogle datoer i kalenderen.
Onsdag den 18 marts 2020 kl. 19. holdes der medlemsmøde vedr. arbejdet i arbejdsgrupperne. Invitation følger pr. email.

Tirsdag den 5. maj 2020 holder Foreningen sin årlige generalforsamling. Det er kl. 17 med efterfølgende middag. Indkaldelse til generalforsamlingen følger, når den tid kommer.

Og til sidst: de store granitelementer til Fortællebænken i den romanstiske have er færdiglavede og klar til opstilling. En af af de store sten med en bid af den tekst som forfatteren Thøger Jensen har lavet til bænken ses ovenfor.