fredag den 8. oktober 2021

Parkdag på HaldI lighed med sidste efterår inviterer Foreningen De fem Halder til Parkdag på Hald Hovedgaard.

Det er søndag den 24. oktober 2021 kl. 13-16

Invitationen gælder ikke kun medlemmer af Foreningen De fem Halder, men alle der holder af Hald-området og gerne vil give lidt tilbage til det.

Vi skal luge, rive stier, samle pinde op og lave andet lettere havearbejde sammen. 

Tag gerne rive og hakkejern med.

Vi mødes ved brønden overfor Hald-laden kl. 13 og fordeler deler arbejdsopgaverne.

 Kl. 15.30 siger Foreningen tak for hjælpen med kaffe, te og kage og sodavand/øl.

Vil du være med, må du meget skrive til os via e-mail mail@foreningendefemhalder.dk, så vi ved, hvor mange stykker kagen skal skæres ud i.

Naturstyrelsen ejer og administrerer Hald-området og således også Parken ved Hald. Størstedelen af områdets store græsplæner er i den sidste halvdel af 2020 sæsonen blevet holdt klippet af en række robotplæneklippere.

Naturstyrelsen har aftalt med Den selvejende Institution Hald (Det Danske Forfatter- og Oversættercenter) og Naturskolen, at de to institutioner bidrager til at pleje og passe Parken ved Hald, den historiske legeplads og de øvrige arealer rundt om Hald Hovedgaard.

Men der er også opgaver ud over de daglige som græsslåning og tilsyn, og det er opgaver som det er godt at være mange om. Og her vil Foreningen De fem Halder i det omfang der er opbakning til det, byde ind og bidrage.

Vi håber, at du som medlem af Foreningen har lyst til at bakke op om denne sag og vil give en hånd med sådan en søndagseftermiddag i oktober.