Arbejdsgrupperne
På mødet om frivilligt engagement i Foreningen De fem Halder mandag den 30. september 2019 (se evt: her) blev der etableret 5 arbejdsgruppe.

I hver gruppe blev der udpeget en tovholder og medlemmer af gruppen blev opfordret til at lave en beskrivelse af dens visioner.Image/medier
Bjarne, Ole og Peter Q (tovholder)

Gruppen vil sætte fokus på Foreningens kommunikation, internt og eksternt.

Den interne kommunikation skal både sikre at Foreningens medlemmer har nem adgang til oplysninger om Foreningen og dens arrangementer og være med til at give medlemmerne et medejerskab til foreningen. Den eksterne kommunikation skal fortælle om Foreningens virke (og arrangementer) og virke til at tiltrække nye medlemmer.

Læs gruppens oplæg her.


Kultur med smag
Flemming, Karen og Henning (tovholder)


Foreningen De fem Halder som dynamo I Viborg kommune er der over 100 foreninger, som arbejder med kultur på forskellig vis. De fem Halder kan være det sted, hvor foreninger henvender sig, hvis de får lyst til at lave et kulturelt arrangement på Hald. Det kan være kor, der optræder, det kan være musikforeninger, der arrangerer koncerter, det kan være foreninger, der arrangerer foredrag i det fri, det kan være flere foreninger, der i fællesskab afholder events med forskellige typer af indslag osv. 


Læs gruppens oplæg her.Formidling/Levendegørelse

Preben, Peter R, Else og Pernille (tovholder)


Formidlingsgruppen har til opgave at komme med bud på aktiviteter, der kan gøre Haldområdet levende og få folk i alle aldre til at vende tilbage med familie og venner. Der kan være tale om aktiviteter, som gennemføres af Foreningen De fem Halder alene eller sammen med en eller flere af de andre aktører i Projektet De fem Halder: Naturstyrelsen, Forfatter- og Oversættercentret på Hald, Naturskolen på Hald og Nyt Viborg Museum. Der kan også være tale om aktiviteter, som gennemføres i samarbejde med ude fra kommende aktører, herunder grupper der arbejder med teater, dans, musik og andre former for levendegørelse. Nogle aktiviteter vil det nok tage år at udvikle, andre er allerede i gang eller kan startes op med kort varsel. Der satses på, at der så vidt muligt gøres brug af frivillig ulønnet arbejdskraft hentet blandt foreningens medlemmer, således at aktiviteterne kan gennemføres inden for rimelige økonomiske rammer.


Læs gruppens oplæg her.


Praktisk drift og pleje
Steen og Peter Q. (tovholder)


Foreningen De fem Halders medlemmer kunne på frivillig basis bidrage til drift og pleje af området omkring De fem Halder. De frivillige kunne organisere sig i grupper som påtager sig bestemte opgave. Det sociale bør vægtes højt i grupperne. Det vil styrke grupperne at de havde et fast sted (lokale) på Hald Hovedgaard, hvor de kunne mødes.
Læs gruppens oplæg her.
Havehusene i Parken
Kirsten og Vibe (tovholder)


Havehusene (som også af og til kaldes pavillonerne eller orangerierne) ligger centralt i parken ved Hald. I dag bruges de stort set kun til opbevaring, og det er en skam.
Vi drømmer om at indrette dem som frivillig-huse med folkekøkkenfaciliteter (inkl. brændekomfur) i det østlige og folkestue i det vestlige. 


Læs gruppens oplæg her.