torsdag den 7. november 2019

Foreningen De fem Halder, helt frivilligt


Foreningen De fem Halders formål er "at bevare, formidle og udbrede kendskabet til De Fem Halder samt medvirke til at skabe et mangfoldigt tilbud af oplevelser til gavn for besøgende og det omgivende samfund" (se evt. også vedtægterne).

Og nu hvor projektet De fem Halder (www.defemhalder.dk) er godt i vej, og drømmen om De fem Halder er ved at være gået i opfyldes, skal Foreningen så småt finde nye ben at stå på.

Et af de ben er i højere grad at involvere Foreningens medlemmer som frivillige i at udleve formålet ovenfor.

For at lodde dybden i frivilligheden og Foreningens potentiale i den retning, var Foreningens ca. 100 medlemmer inviteret til et aftenmøde på Hald Hovedgaard mandag den 30. september 2019.

Det var et godt møde. Godt et par håndfuld medlemmer troppede op, og bestyrelsesmedlem, næstformand, Naturskoleleder Vibe Winckles indledte, styrede slagets gang og mind-mappede resultatet, som det ses på billedet ovenfor.

Da mødet sluttede, var der etableret 5 arbejdsgrupper, hvor medlemmerne havde samlet sig om deres individuelle drømme for De fem Halder. Læs mere om grupperne og deres drømme her.